סקר אבחון ארגוני

 

 

מטרת הסקר

מטרת הסקר היא אבחון גורמי המפתח בארגון שפעילותם ותפקודם תורמים להצלחת הארגון או לחילופין, מהווים מחסום שפוגע בביצועים העסקיים של הארגון ומונע מיצוי הפוטנציאל העסקי או פריצת דרך בביצועים העסקיים.

 

סקר אבחון

הסקר מהווה "צילום רנטגן" לבדיקת ההרגלים שבשגרה, דרכם פועלים גורמי המפתח בארגון.

עיקרו, איתור מענה לשאלה – מהם ההרגלים והמחסומים שפוגעים בביצועי המחלקות השונות בארגון ומונעים יצירת פריצת דרך בהישגיות העיסקית.

הסקר מתבצע ע"י ראיונות עם הנהלת החברה, העובדים והגורמים המעורבים בפעילויות המפתח בארגון, כפי שהוגדר בשיתוף עם ההנהלת החברה.

במהלך הראיונות נזהה :

 1. מהן נקודות החוזק ומהן הדילמות והקשיים של המנכ"ל והעובדים בחברה, ומהן נגזור את נקודות השינוי הנדרשות.
 2. הגדרת נקודת שינוי : מה המנהלים / עובדים יכולים לעשות כדי שבמאמץ הכי קטן האירגון יצליח לעשות את השינוי הגדול ביותר האפשרי.
 3. מראה מקום – צילום מצב, מיספרים, דוחות התרשמות המוכיחים ומלמדים על המצב הנוכחי ולאן אנו רוצים להגיע.
 4. התאמת עובדים / מנהלים לתפקיד שהם ממלאים.
 5. דרך הפתרון – מה נדרש לעשות בצורה מעשית כדי לממש את נקודות השינוי.

 

פירוט פעולות הסקר - שלב א

 1. פגישת מבוא והבהרת מטרות וציפיות מהתהליך עם מנכ"ל החברה.
 2. היכרות ולמידת עקרונות העבודה בחברה.
 3. מפגשי למידה עם מנהלים ועובדים בחברה. מספר המפגשים אינו מוגבל והם יתבצעו עד השגת תמונה מושלמת ומלאה של המצב.
 4. למידה של הפעילות במחלקות המפעל.
 5. אם נדרש, מפגשים עם זכיינים, סוחרים, וערוצי מכירה והפצה.
 6. הגשת תכנית עבודה ממוקדת כתוצאה מלמידת שלב המיפוי.

 

תוצאות תהליך סקר:

 • פגישת סיכום בה יפורטו ממצאי הסקר, דגשים עיקריים שנחשפו במהלך ביצוע הסקר, תובנות, והמלצות לשיפורים הנדרשים בתפקוד גורמי המפתח.
 • דו"ח כתוב ובו ניתוח כל הנקודות שאותרו בסקר ולצידם רשימת פתרונות ליישום.
 • תוכנית אימון ממוקדת שתענה על המטרות לשיפור התקשורת וההישגיות העיסקית של המנכ"ל והעובדים המורכבת מנקודות השינוי שאותרו.
 • הצעת מחיר לתכנית האימון המומלצת.

 לתאום פגישה ללא התחייבות

טואול - בניית אתרים