תהליך קליטה איכותי לעובד / מנהל חדש

אחרי תהליך מתיש של סינון, מיון, ראיונות, אבחון והתלבטויות, החלטתם לגייס עובד או מנהל חדש. כעת, עומדת בפניכם משימה מאתגרת לא פחות והיא תהליך קליטה איכותי.

כדי להפיק מהעובד החדש את התפוקות המירביות, עליכם לוודא שתהליך הקליטה, חפיפה והטמעה של העובד בארגון, יתבצע באופן מקצועי, מסודר, איכותי ומבוקר. תהליך קליטה לקוי יוביל לתסכול הדדי של העובד החדש והמעביד ולתפקוד בעייתי של העובד או המנהל החדש.

 

תהליך קליטת עובד / מנהל חדש

שיחת מיקוד להצלחה של העובד עם המנהל הישיר

א.     הצגת הגדרת תפקיד מפורטת שכוללת את כל ההיבטים של התפקיד, מטרות התפקיד, תפוקות נדרשות, כמותיות ואיכותיות ולוחות זמנים וציפיות המנהל הישיר מהעובד החדש.

ב.     הכרות עם האסטרטגיה הכללית, ייעדים ומטרות של החברה + החטיבה / מחלקה ספציפית.

ג.      הצגת תוכנית הקליטה, חניכה, לימוד והעברת אחריות (החלקים הרלוונטיים) לעובד.

ד.      לשמוע את העובד וכיצד הוא רואה את עצמו משתלב, מתפקד ומצליח בתפקידו.

 

בניית תוכנית ללימוד כל הידע שאמור לקלוט העובד הכוללת:

א.     התוכן – הידע אותו נדרש העובד לקבל מפורט לנושאים ולפרקים סדורים.

ב.     מי מצוות החברה מלמד מה. יש לוודא שהמנהלים והעובדים הרלוונטיים מיודעים לתוכנית ולתכנים שעליהם ללמד.

ג.      מה אמור ללמוד העובד באופן עצמאי.

ד.      לוח זמנים ברור ללימוד ע"י צוות החברה וללימוד עצמי. הלו"ז כולל את נושא הלימוד, מי מלמד, תאריך ושעה.

ה.     בקרה שבועית ולעיתים פעמיים בשבוע על הלמידה, על ההתמקצעות ולא פחות חשוב – על המחוייבות ההשקעה והנחישות של העובד. שיחה עם העובד, התרשמות מקצב הלימוד, מרמת הידע שלו בנושאים הנלמדים וכמו כן משוב מהחונכים והצוות המלמד על התרשמותם מהעובד.

ו.       קבלת החלטה – מה לתקן בתהליך הלמידה, על מה לשים דגש בהמשך תהליך הקליטה, והאם העובד מתאים להמשיך בתהליך כן או לא.

 

"טופס טיולים"

א.     בינאישי - שבו יוצרים לעובד היכרות, חיבור והבהרת ציפיות איך לעבוד עם כל מי שהוא אמור לעבוד איתו בארגון באופן ישיר.

ב.     לוגיסטי – היכרות והבהרת אופן העבודה עם כל הגורמים הפונקציונאליים ואנשי החברה במעגלים השני והשלישי שאיתם העובד יהיה בקשר במהלך עבודתו.

 

מעקב ובקרה

לאחר תקופת הלימוד וחניכה של העובד או מנהל חדש, ועל מנת לוודא שהעובד או המנהל מתפקדים לשביעות רצון הארגון וממלאים את הציפיות של הארגון ובמקביל, ציפיותיו של העובד אף הן מתואמות לארגון ולמטרותיו, יש לקיים תהליך מסודר של מעקב ובקרה.

א.     פגישות תקופתיות עם העובד בהן נקיים עדכון הדדי.

  - המנהל הישיר יפרט בפני העובד את הישיגיו, ההיבטים החיוביים בתפקודו והנושאים הטעונים שיפור.

  - העובד יספק משוב על תחושותיו, נושאים ראויים לציון, לחיוב ולשלילה וצרכים או אתגרים בהם נדרשת מעורבות או סיוע של המנהל הישיר.

  - תאום ציפיות שכמובן משקפת את התקופה בה העובד נמצא בחברה ובתפקידו.

 

בהצלחה!

 לתאום פגישה ללא התחייבות

טואול - בניית אתרים